Naše stroje

Kruhové vibrátory

Osvědčený způsob omílání – kruhové vibrátory

Jedná se o univerzální zařízení se širokou oblastí nasazení pro hromadnou a kusovou výrobu, které se vyznačuje vysokou spolehlivostí. Spolu s odpovídajícími periferními zařízeními mohou kruhové vibrátory vytvořit automatická centra pro opracování. K dispozici jsou stroje o objemu od 125l do 3500l

Odstředivá zařízení FKS

Odstředivá zařízení FKS pracující na principu odstředivé síly disponují 10 až 20 x vyšší intenzitou opracování ve srovnání s kruhovými vibrátory. Ve výrobním programu firmy Rösler Oberflächentechnik jsou stroje jak pro opracování po dávkách tak plně automatizovaná zařízení pracující v režimu dvou dávek – (dvoušaržová zařízení). K dispozici jsou stroje s užitečným objemem pracovní nádoby od 6 l do 260l. FKS zařízení mohou být individuálně uzpůsobena potřebám zákazníků. Použití pro drobné díly.

Vibrační žlaby

Vibrační žlaby se používají hlavně tam, kde již největší kruhový vibrátor nevyhovuje rozměrům opracovávaného předmětu. Vibrační žlaby se hodí obzvláště pro opracování velkých dílů náchylných k poškození, které lze opracovávat také v oddělených komorách bez vzájemného dotyku. V rámci našeho jedinečného programu Vám nabízíme různé formy provedení – s nádobami o rozměrech od 180 mm x 530 mm až po 1500 mm x 4000 mm.

Lineární průběžná zařízení

Dokonalé plně automatizované omílání – lineární průběžná zařízení

Pro lineární průběžná zařízení je charakteristické kontinuální vkládání obráběných předmětů. V závislosti na velikosti a choulostivosti opracovávaných dílů lze měnit časové odstupy vkládání. Proto je tato technika ideální obzvláště pro plně automatické omílání. Výsledkem našich úspěšných vývojových prací jsou četné inovační detaily, díky kterým jsme proces optimalizovali do té míry, že v současné době našim zákazníkům můžeme nabídnout nejúspěšnější a nejrozmanitější nabídku průběžných zařízení.

Průběžná zařízení Rotomatic

Omílání průběžnou metodou v nejmením zástavbovém prostoru – průběžná zařízení Rotomatic

Průběžné zařízení Rotomatic vyvinuté společností Rösler je vhodné pro kontinuální odstraňování otřepů, broušení a čištění obráběných předmětů náchylných k poškození, a sice v tom nejmenším možném pracovním prostoru. Každé zařízení Rotomatic disponuje speciálním nevyváženým motorem systému Direct-Drive Rösler. Speciální konstrukce ve tvaru spirály umožňuje obrábění „First in – first out„.Délka pracovní nádoby může dosahovat až 27 metrů při variabilní době průběhu zboží. 

Technologie čištění procesních kapalin

Tyto technologie, používané pro čištění procesních kapalin při omílání, dále chladicích kapalin, kalů z lakoven a dalších průmyslových kapalin, kde musíme zaručit nejen vynikající čisticí účinek, ale také ekonomický přínos na základě těchto požadavků byli vyvinuty technologické řešení od sedimentačních nádrží až po plně automatizované čističky procesních kapalin, které disponují čistícím výkonem o průtoku od 0 do 150 litrů za minutu.

Základní rozdělení průmyslových čističek: 

 • 2 fázové – schopnost oddělit pevné látky od kapalných
 • 3 fázové – schopnost oddělit pevné látky od kapalných a současně kapalné látky s rozdílnou hustotou například (voda /olej)
 • Poloautomatické
 • Automatické 

Zařízení pro vlečné broušení

Zařízení pro vlečné broušení jsou ideální pro velmi hodnotné obrobky, které jsou náchylné k poškození a které je nutné brousit nebo leštit bez vzájemného dotyku. Rotující karusel osazený až dvanácti otočnými vřeteny ponoří připevněné obráběné předměty do brusných tělísek, která jsou v klidu. Rotace karuselu a otáčivý pohyb vřeten přitom garantuje rovnoměrné opracování obráběného kusu. Variabilní hloubka ponoru a rychlosti otáčivého pohybu umožňuje až 40tinásobně vyšší úběr materiálu než při konvenčním omílání.

Surf-Finisher

Inovace od divize vibračních zařízení pro povrchové úpravy od společnosti Rösler!

Automatizované, přesné povrchové úpravy velmi hodnotných obrobků.

Díky své rotační pracovní nádobě nabízí zařízení Surf-Finisher intenzivní proces povrchové úpravy při velice krátkých časech cyklu. To umožňuje vysoce definované, kontrolované začišťování, odstraňování ostrých hran, broušení povrchu vyhlazování a leštění do vysokého lesku. Držák obrobků robota umožňuje cílené opracování povrchu složitých obrobků. Zařízení Surf-Finishing může pracovat jak suchým tak mokrým procesem a umožňuje provádění dokončovacích operací určitých částí obrobků, aniž by docházelo k opracování nežádoucích částí povrchu. Toto zařízení Surf-Finisher poskytuje perfektní povrchovou úpravu na většině komplikovaných obrobků s drsností povrchu dosahující pouze Ra = 0,04 µm. 

Sušící zařízení

Následný proces po omílání je obvykle sušení dílů. Existuje celá řada sušících zařízení volba vhodného sušícího zařízení závisí na velikosti, objemu dávek a typu omílaných dílů. V připojení přímo na omílací stroj můžeme dosáhnout automatického provozu. 

Typy sušících zařízení:

 • Kruhové vibrační sušičky
 • Pásové sušičky 
 • Bubnová sušičky
 • Sušicí odstředivky

Čistící / sušící zařízení

Kombinovaná čistící /sušíci zařízení minimalizují ruční práce s obrobky při odhranění, hlazení, leštění, čištění, odolejování miniaturních/malých dilů. Tyto díly mohou být opracovávány eventuelně bez omílacích tělísek – „díl o díl“. Ve výrobní řadě WTA jsou k dispozici jak kruhové vibrátory tak i odstředivá zařízení. Oba dva systému umožňují kompletní automatické vyprázdnění stroje.

Speciální zařízení

Inovace a individualita jsou dvě hlavní zásady, které firemní skupinu Rösler ženou vpřed. Z toho také vyplývá trvalá hrdost na dokonalou realizaci nových a rostoucích požadavků zákazníků. Díky tomu byla v uplynulých letech soustavně vyvíjena nová řešení individuálních požadavků našich zákazníků. Výběr našich speciálních řešení jsme pro Vás shrnuli do přehledu na této stránce.

 • Zařízení pro opracování disků FBA 24/2 Turbo
 • Zařízení na leštění mincí MPA
 • Zařízení na leštění příborů
 • Opracování kamene
 • Opracování dřeva

AM solution

AM Solution 3D post processing – odstranění prášku, nosných podpor, odstranění hran, vyhlazení povrchu, homogenizaci povrchu a jeho vyleštění u aditivních výrobků. více na webových stránkám AM solution.